• Oświetlenie LED
  • Urządzenia pomiarowe
  • Drukarki LED

Głowice do pomiaru natężenia oświetlenia i natężenia napromienienia

 

Wiele wartości optycznych i szereg różnych geometrii pomiarowych wymaga użycia specjalistycznych głowic. Jako producent kompleksowego oprzyrządowania, oferujemy wybór głowic optycznych do pomiarów fotometrycznych i radiometrycznych, które różnią się zakresem widmowym, stopniem korekcji cosinusowej i typem światłowodu.

Głowice do pomiaru natężenia oświetlenia i napromienienia są dostępne dla wszystkich naszych spektrometrów i zaprojektowane dla każdego systemu z uwzględnieniem zakresu widmowego i parametrów optycznych danego urządzenia.

 

Gotowe do pomiaru

Każdy zestaw składa się z głowicy pomiarowej, kabla światłowodowego i adaptera do wybranego spektrometru. Urządzenie zostało skalibrowane za pomocą wzorca zapewniającego spójność pomiarową ze wzorcami państwowymi.

 

Funkcja Smart Detection

Wszystkie spektrometry GL Optic zawierają inteligentny system automatycznego wykrywania nowej głowicy, który automatycznie pobiera właściwy plik kalibracyjny.

 

Do codziennego użytku

Wysoka precyzja i parametry nie determinują skomplikowanych rozwiązań. Nasze produkty gwarantują rzetelne, powtarzalne wyniki bez pomocy wykwalifikowanych ekspertów.

Dowiedz się więcej o produktach na stronie www.art24.pl