• Oświetlenie LED
  • Urządzenia pomiarowe
  • Drukarki LED
Eye Safety

Raport “eye-safety”

 

Co to jest norma bezpieczeństwa fotobiologicznego?

O bezpieczeństwie dla oczu i skóry mówi norma IEC 62471 (norma bezpieczeństwa fotobiologicznego), która nakłada na producentów źródeł światła i opraw obowiązek sprawdzenia intensywności promieniowania elektromagnetycznego. Norma wprost opisuje jakie wartości ilości emitowanego światła nie mogą być przekroczone, w przeciwnym wypadku definiuje osiem zagrożeń dla oka i skóry, które mogą być wywołane przez oprawy, które nie spełniają tej normy.

 

Norma bezpieczeństwa fotobiologicznego wymienia kilka zagrożeń dla oka i skóry, które mogą się objawić, jeśli źródło światła lub oprawa, nie spełnia wymogów tej normy, a są to między innymi:

  • Zagrożenie oka i skóry promieniowaniem aktynicznym UV
  • Zagrożenie oka promieniowaniem UV-A
  • Zagrożenie oka światłem niebieskim
  • Zagrożenie oka podczerwienią (IR)
  • Zagrożenie termiczne skóry
  • Zagrożenie termiczne siatkówki

 

Norma bezpieczeństwa fotobiologicznego opisuje m.in. sposób pomiaru skuteczności widmowej: zagrożeń skóry i oka (200 nm – 400 nm), zagrożeń skóry i oka światłem niebieskim w zakresie od 300 nm – 700 nm, zagrożeń termicznych siatkówki oka (380 nm – 1400 nm). W normie fotobiologicznej opisano także warunki ograniczenia ekspozycji przy zagrożeniu oka bliskim nadfioletem (UV-A), przy zagrożeniu oka promieniowaniem podczerwonym (780 nm – 3000 nm) jak także przy zagrożeniu termicznym skóry w zakresie widmowym (380 nm – 3000 nm) 

Opierając się na wytycznych IEC TR62778, źródła światła podzielone są na 3 grupy ryzyka.  Wszystkie źródła światła Philips LED sa testowane laboratoryjnie i zgodne z normą bezpieczeństwa fotobiologicznego.