• Oświetlenie LED
 • Urządzenia pomiarowe
 • Drukarki LED
 • Eye Safety

  Eye Safety

  O bezpieczeństwie dla oczu i skóry mówi norma IEC 62471 (norma bezpieczeństwa fotobiologicznego), która nakłada na producentów źródeł światła i opraw obowiązek sprawdzenia intensywności promieniowania elektromagnetycznego. Norma wprost opisuje jakie wartości ilości emitowanego światła nie mogą być przekroczone, w przeciwnym wypadku definiuje osiem zagrożeń dla oka i skóry, które mogą być wywołane przez oprawy, które nie spełniają tej normy.

  Czytaj więcej
 • OLED

  OLED

  OLED (od ang.organic light-emitting diode) należy do rodziny diod elektroluminescencyjnych (LED), wytwarzana ze związków organicznych. Wykorzystywana jako powierzchniowe źródło światła. Stosuje się je do budowy elastycznych wyświetlaczy, telewizorów lub innych urządzeń przenośnych. Wyświetlacze wyprodukowane w technologii OLED są wyjątkowo cienkie zaprawą braku potrzeby ich podświetlania, gdyż diody samoistnie generują światło.

  Czytaj więcej
 • FICKERING

  FICKERING

  Efekt migotania to bezpośrednio widoczne wahania luminancji źródła światła. Z tym zjawiskiem mamy do czynienia wtedy, kiedy mamy wrażenie „niestabilności” strumienia świetlnego, a więc widoczne jest gołym okiem tzw. „tętnienie” luminancji lub zmiana rozkładu widmowego. Jest to zjawisko zależne od czasu, dlatego nasze oko je rejestruje. Efekt migotania wywołany jest poprzez zmiany (wahania) napięcia, które mogą być wywołane poprzez urządzanie elektroniczne, jakim są m.in. oprawy LED-owe.

  Czytaj więcej