Oferujemy nowoczesny sprzęt
dla profesjonalistów

  • Oświetlenie LED
  • Urządzenia pomiarowe
  • Drukarki LED

Spediaktometr

Spediaktometr jest urządzeniem służącym do pomiaru długości fal poszczególnych kolorów światła. Widmo światła widzialnego składa się z sześciu kolorów. Każda z nich tworzy odmienną długość fali określającą jego kolor. Spediaktometr mierzy widmowe rozkłady mocy, jakie są emitowane przez źródło światła. Innymi słowy, oddziela on każdą długość fali czy kolor światła, wykrywa wykonuje indywidualny odczyt dla każdego z kolorów. Uzyskane wyniki prezentują, na ile silne są poszczególne kolory świateł oraz jak silne jest źródło światła jako całość. Co jeszcze warto wiedzieć na temat spediaktometru?

Termin „spediaktometr” jest ściśle powiązany z radiometrią, czyli badaniem promieniowania elektromagnetycznego. Światło to jedna z form promieniowania elektromagnetycznego, co sprawia, że jest ono uwzględniane w naukowej dziedzinie radiometrii. Tak radiometria, jak i spediaktometria są używane przez astronomów w celu dokonywania badania obiektów w przestrzeni kosmicznej. Spediaktometria służy naukowcom do wykonywania pomiarów widzialnych fal świetlnych, które pomagają w określeniu czynników, takich jak między innymi temperatura na bazie barwy światła.

To jednak nie jedyne zastosowania spediaktometru. Używany jest on także do pomiaru jakości światła w żarówkach. Każdy producent jest zobowiązany do ich przetestowania i określenia, jaką moc wytwarzają oraz jakiego rodzaju światła emitują. Poszczególne żarówki pokrywają zróżnicowane zakresy spektrum kolorów i mogą emitować światło o barwie ciepłej lub zimnej. Spediaktometr mierzy, ile mocy można wykryć na każdym z kolorów lub długości fali wychodzącej ze światła. Ludzkie oko widzi wszystkie kolory zmieszane razem. Spediaktometr jest natomiast w stanie rozbić je na poszczególne pasma kolorów, co pozwala na dokonanie bardziej precyzyjnego odczytu.

Omawiane urządzenie znajduje również zastosowanie podczas kalibracji ekranów telewizyjnych oraz monitorów komputerowych. Poszczególne typy wyświetlaczy, takie jak na przykład LCD czy CRT nierzadko wymagają kalibracji w celu odnalezienia odpowiedniego balansu ustawień i kolorów. By upewnić się, że monitory są w stanie emitować należytą ilość kolorów (czy to indywidualnie, czy w stosunku do siebie), spediaktometr dokonuje odczytu tak zwanego koloru CIE. Na kolejnym etapie porównuje się je z idealnym odczytem telewizora. Takie porównanie ułatwia określenie, jakiego rodzaju korekty kolorów powinny zostać wprowadzone. Po dopasowaniu można dokonać następnego odczytu, co ma na celu upewnienie się, że dany kolor jest zrównoważony i ma pożądane ustawienie. Jeżeli tak nie jest, nowy odczyt jest w stanie wskazać, jakiego rodzaju korekty są w dalszym ciągu wymagane.

Poza tradycyjnymi modelami spediaktometrów, na rynku dostępne są również urządzenia mobilne wyposażone w kompaktową jednostkę centralną oraz czujniki służące do dokonywania pomiarów długości światła widzialnego oraz ultrafioletowego. Doskonale sprawdzają się one w firmach, które świadczą usługi związane z badaniem widma światła.