• Oświetlenie LED
  • Urządzenia pomiarowe
  • Drukarki LED

Głowice optyczne do pomiaru radiancji i luminancji

By dopasować głowicę optyczną do potrzeb klienta, trzeba wiedzieć, do jakich pomiarów klient będzie ona- używana, jakie wartości są – istotne, jak szeroki zakres widmowy jest – potrzebny i jaka średnica punktu pomiarowego jest wymagana.

GL Optic oferuje gamę głowic optycznych do pomiarów radiometrycznych., które różnią się zakresem widmowym, – polem widzenia i typem światłowodu.

 

Gotowe do pomiaru

Każdy zestaw składa się z głowicy pomiarowej, kabla światłowodowego i adaptera do wybranego spektrometru. Urządzenie zostało skalibrowane za pomocą wzorca zapewniającego spójność pomiarową ze wzorcami państwowymi.

 

Funkcja Smart Detection

Wszystkie spektrometry GL Optic zawierają inteligentny system automatycznego wykrywania nowej głowicy, który automatycznie pobiera właściwy plik kalibracyjny.

 

Rozszerzony zakres widmowy

Głowice optyczne skonstruowane z wysokoprzesyłowych światłowodów kwarcowych mogą objąć szeroki zakres widmowy od UV do NIR (200-1050nm).

VIDEO

Pobierz ulotkę

Dowiedz się więcej o produktach na stronie www.art24.pl